Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Därför vill vi på Murex Bygg och Fasad AB informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. För oss är personlig integritet viktigt.

 

Det är viktigt att du som kund och leverantör ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Vilka uppgifter behandlas??

Vi behandlar personuppgifter och/eller annan information om dig som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

 

Varför behandlar vi uppgifter om dig??

 Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, uppgifter som du tillhandahållit oss för att administrera, informera och ge service vid förfrågningar från dig och vid eventuella avtal med dig. Vidare hanteras dina personuppgifter även vid garantiåtaganden. Vid upprättande av avtal kan vi komma att begära en kreditupplysning för att bedöma din kreditvärdighet.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter??

 Dina personuppgifter används av Murex Bygg och Fasad AB och vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om detta krävs för att fullfölja ingånget avtal eller om det behövs på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Du kan när som helst invända mot behandling som grundar sig på intresseavvägning. Vid en sådan invändning måste du specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Alla invändningar emotser vi tacksamt via brev till nedan angiven adress, brevet ska innehålla underskrift och kopia av id-handling på vederbörande, detta för att säkerställa att uppgifter lämnas till rätt person. Svar från oss skickas endast till folkbokföringsadressen.

 

Vad har du för rättigheter??

 Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har också i vissa fall rätt till radering av personuppgifter, t ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syftet de samlats in för, om du återkallar ditt samtycke och ingen annan rättslig grund är tillämplig eller

om uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. När det föreligger ett lagstadgat krav på lagring som exempelvis bokföringsregler eller andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas kan vi inte radera vissa personuppgifter.

 

Hur skyddas dina uppgifter??

 Vi värnar om din integritet och arbetar därför ständigt med att vidta lämpliga åtgärder som krävs för att

skydda dina personuppgifter och säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Alla personuppgifter sparas till dess att åtaganden som behandlingen grundar sig på inte längre kräver behandling.

 

Kontaktinformation

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Murex Bygg och Fasad AB. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

E-post: info@murex.se

Murex Bygg och Fasad AB

Idrottsvägen 5

236 51 Höllviken