Mur entreprenad beställd av Midroc Construction AB. Utförd med Tegelmäster Masterblend och vitglaserad tegel.