Murnings entreprenad beställd av Veidekke Entreprenad AB. Utförd med Tegelmäster Black Beauty svart slagen.