Fasadmurnings entreprenad beställd av Serneke Bygg AB. Utförd med Tegelmästers tegel Sisteron och röd slagen multiröd.