HÅLLBAR KONSTRUKTION

Vi försöker involveras tidigt i konstruktionsfasen så att vi kan hantera projektet mer effektivt, tillhandahålla effektiva byggnadslösningar och uppmärksamma eventuella problem i ett tidigt skede för att förebygga onödiga kostnader och förseningar.

Detta innebär en detaljerad förberedande planering som är avgörande för ett framgångsrikt arbete, leverans i tid och för att ge kund och arbetslag en tydlig väg i processen.

Tjänstebeskrivning

photo30

Som entreprenör arbetar vi med hög moral och vill i högsta grad skapa förtroende gentemot våra kunder.

Avtalets Omfattning

Efter förfrågan från kunden översänds ett anbud med pris grundat på kundens underlag och önskemål för projektet. Detta kan röra sig om både en totalentreprenad och en underentreprenad.

Vårt ansvar som entreprenör enligt undertecknat avtal kan bl.a. inkludera:

  • Tillhandahållande av allt material, arbetskraft, utrustning och tjänster.
  • Underleverantörer med handels- och specialleverantörer.
  • Övervakning och upprätthållande av tidplan.
  • Att regler och paragrafer följs enligt avtal och normer.

Förberedande Tjänster

Varje projekt är unikt, så blir också processen som tillämpas av oss på varje projekt.

PROJEKT BESKRIVNING

Du har visionen och drömmen och vi hjälper till med erfarenheten och kompetensen.

Letar du efter en Entreprenör med Erfarenhet och Kvalitét