HÅLLBAR KONSTRUKTION

Vi försöker involveras tidigt i konstruktionsfasen så att vi kan hantera projektet mer effektivt och tillhandahålla effektiva byggnadslösningar.
Detta innebär en detaljerad förebyggande planering som är avgörande för en framgångsrik konstruktion och leverans i tid. Det gör att vi även kan ge kund och team en tydlig vägledning i processen vad gäller byggfas och slutförande.

Tjänstebeskrivning

photo30

Som entreprenör vill vi arbeta med hög moral och i högsta grad skapa förtroende gentemot våra kunder.

Avtalets Omfattning

Efter förfrågan från kunden översänds ett anbud med pris grundat på kundens underlag och önskemål för projektet. Detta kan röra sig om både en totalentreprenad och en underentreprenad.

Vårt ansvar som entreprenör enligt undertecknat avtal kan bl.a. inkludera:

  • Tillhandahållande av allt material, arbetskraft, utrustning och tjänster.
  • Underleverantörer med handels- och specialleverantörer.
  • Övervakning och upprätthållande av tidplan.
  • Att regler och paragrafer följs enligt avtal och normer.

Förberedande Aktiviteter

Varje projekt är unikt, så blir också processen som tillämpas av oss på varje projekt.

PROJEKT BESKRIVNING

Letar du efter en Entreprenör med Erfarenhet och Kvalitét